Fyzioterapie a léčebná rehabilitace
  +420 608 278 287

  +420 702 789 136

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Mgr. Pavla Novotná
Léčebná rehabilitace

+420 608 278 287

Zobrazit profil

Marie Šlésingerová

Bc. Marie Šlésingerová
Momentálně na mateřské dovolené

+420 702 789 136

Zobrazit profil

Co vás čeká v ordinaci fyzioterapie
 

Vstupní kineziologické a neurologické vyšetření - provádí se vždy při první návštěvě klienta a je důležité z hlediska diagnostiky poruchy funkce v pohybovém systému a stanovení postupu terapie.

Měkké a mobilizační techniky (odstranění kloubních blokád a reflexních změn v měkkých tkáních) – techniky mobilizační, fasciové, presura, postizometrická relaxace, agisticko-excentrická dekontrakce, strečink, release by positioning, aj.

Aplikace fyzioterapeutických přístupů čerpající z odborných kurzů a praktických zkušeností zaměřených na harmonizaci funkce pohybového aparátu, vycházejících z vývojové kineziologie člověka (metoda Ludmily Mojžíšové, Feldenkreise, respirační fyzioterapie, prvky metod proprioceptivní neuromuskulární facilitace, DNS dle Koláře, progresivní dynamické stabilizace, senzomotoriky, Brűgger konceptu, Vojtovy reflexní lokomoce, Vestibulární rehabilitace) SM systém, manuální lymfodrenáž.

Fyzikální terapie – ošetření supermoderním přístrojem BTL-6000 TR-THERAPY (vysokofrekvenční radiační terapie) a multifunkčním terapeutickým přístrojem BTL Combi Premium (ultrazvuk, elektroléčba, kombinovaná terapie), má význam pro zvýšení účinku manuální terapie a pro zrychlení regenerace pohybového aparátu.

Kineziotaping, dynamic taping – podpůrná terapie pohybového aparátu v rámci hojivých procesů, tonizace či inhibice svalů , vazivových struktur či svalových řetězců, centrace kloubů, podpora směrem do funkce pohybového aparátu.

Terapie bolestivých stavů pohybového aparátu

Terapie bolestivých stavů pohybového aparátu

Fyzioterapie gynekologická

Fyzioterapie gynekologická

Psychosomatická fyzioterapie

Psychosomatická fyzioterapie

Fyzioterapie ortopedická a pooperační

Fyzioterapie ortopedická a pooperační

Fyzioterapie neurologická

Fyzioterapie neurologická

Fyzioterapie dětská

Fyzioterapie dětská

Fyzioterapie závrativých stavů

Fyzioterapie závrativých stavů BBPV