Fyzioterapie a léčebná rehabilitace
  +420 608 278 287

  +420 702 789 136

Fyzioterapie dětská

Fyzioterapie dětská

Fyzioterapie dětská

Terapie miminek v prvé řadě

Jsem akreditovaný Vojta terapeut a na této bázi probíhá terapie miminek v prvé řadě. V rámci věku a rozumových schopností dítěte využívám k terapii senzomotorický trénink, cvičení dle vývojové kineziologie, terapie plochonoží, aj.). Velmi důležitý je v terapii dotyk, který může působit facilitačně (budivě) nebo inhibičně (zklidnění).  Též je zásadní odlišit psychosomatiku, která se přenáší z maminky na dítě. Miminka nám rozumí víc než si myslíme, proto pro úspěšnou terapii je důležitá verbální i nonverbální komunikace, a též přiměřená práce síly a něhy při práci s měkkými tkáněmi. Velmi důležitý je v terapii dotek, který může působit facilitačně (budivě) nebo inhibičně (zklidění). Též je důlěžité odlišit psychosomatiku, která se přenáší z maminky na dítě.