Fyzioterapie a léčebná rehabilitace
  +420 608 278 287

  +420 702 789 136

Fyzioterapie nespecifických bolestivých stavů

Fyzioterapie nespecifických bolestivých stavů

Fyzioterapie nespecifických bolestivých stavů

Terapie bolestivých stavů pohybového aparátu

Jedná se o terapii bolestivých stavů pohybového aparátu, jejichž příčina vyplývá z poruchy funkce pohybového aparátu a lékařem je vyloučena jiná závažná příčina, která není součástí řešení fyzioterapií. V rámci této skupiny bolestivých stavů se můžeme setkat s diagnózami vertebrogenní algický syndrom – bolesti zad, pseudoradikulární syndrom – bolesti zad s vyzařováním do končetin, migrenózní bolesti hlavy, potíže s polykáním, a další)