Fyzioterapie a léčebná rehabilitace
  +420 608 278 287

  +420 702 789 136

Fyzioterapie neurologická

Fyzioterapie neurologická

Fyzioterapie neurologická

Fyzioterapie neurologická

Nejčastější příčinou, pro kterou v dnešní době klienti přichází jsou výhřezy meziobratlových plotének, periferní parézy různých příčin, mechanické útlaky nervů (Mortonova neuralgie), úžinové syndromy (tenisový loket, golfový loket), aj.
V terapii využíváme cvičení s uvědoměním jako součást senzomotorického tréninku, Vojtovu reflexní lokomoci, senzomotorickou stimulaci, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, aj.