Fyzioterapie a léčebná rehabilitace
  +420 608 278 287

  +420 702 789 136

Pavla Popelková

Pavla Popelková

Mgr. Pavla Popelková

Mgr. Pavla Popelková

Jsem absolventkou magisterského studijního oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem úspěšně odpromovala v roce 2008. 
Fyzioterapie mě zcela pohltila a stala se hlubokou součástí mého života. Vnímám ji jako umění a lidské tělo jako nástroj, který je důležité dobře naladit, aby se začalo vnímat v rámci náročného civilizovaného života, pokud možno dříve, než se oslabí směrem k nemoci či úrazu. Během mnoha let praxe jsem začala objevovat širší souvislosti lidského zdraví, než jen pohybový aparát jako takový. Člověk je jednotou duchovní, duševní (mentální a emocionální) a fyzickou. Pro úspěšnou terapii je důležité pracovat se všemi oblastmi v rámci diferenciální diagnostiky. Neustále se rozvíjím pravidelným absolvováním odborných fyzioterapeutických kurzů i samostudiem a samozřejmě každodenní praxí v ordinaci. Zjišťuji tak hluboké souvislosti a provázanost pohybového aparátu s lidskou emocionální stránkou a mentalitou a objevuji cesty fyzioterapie, které umí v tomto kontextu pracovat. Mým snem je vytvořit komplexní léčebný přístup k jednotlivci a využít obrovského potenciálu odborníků, ať již z oblasti konvenční medicíny nebo z oblasti alternativní medicíny, které máme v našem kraji.   

Odborné vzdělání

 • 2006 Státní bakalářská zkouška v oboru fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
 • 2008 Státní magisterská zkouška v oboru fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
 • 2009 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, vydáno Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • 2016 Zahájení poskytování zdravotních služeb v oboru fyzioterapie (ambulantní péče)

Odborné kurzy

 • 2019 Diagnostika a terapie závratí. Vestibulární rehabilitace v léčbě pacientů s poruchami vestibulárního systému
 • 2019 Dornova metoda a Breussova masáž
 • 2019 Certifikát o absolvování odborného školení BTL-6000 TR-THERAPY ve fyzioterapii, ortopedii a sportovní medicíny
 • 2017 – 2018 Vojtova metoda
 • 2016 Manuální lymfodrenáž
 • 2014 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému – měkké a mobilizační techniky, certifikovaný kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • 2014 Mobilizace SI kloubu a bederní páteře metodou Mojžíšové
 • 2014 Ošetření svalů pánevního dna metodou Mojžíšové
 • 2014 Mobilizace žeber metodou Mojžíšové
 • 2013 Dynamic taping ve fyzioterapii
 • 2012 Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii (kineziotaping)
 • 2010 Kurz terapie poruch dýchání
 • 2009 Intenzivní kurz Feldenkreisovy metody

Pedagogická činnost

 • 2008 – 2009 Vysokoškolský asistent na Katedře fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

 
Zaměstnání dřívější, odborné stáže

 • Ambulantní rehabilitační pracoviště: R.R.R. Centrum, s.r.o. (Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch při FTK UP Olomouc), CLR Olomouc (Centrum léčebné rehabilitace), Relaqua, .s.r.o., ČD poliklinika Olomouc, Rehabilitace Bludov, s.r.o.
 • Nemocnice: nemocnice Prostějov, Šumperk, Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc
 • Lázně: Bludov, Slatinice, Jánské Lázně, Luhačovice