Fyzioterapie a léčebná rehabilitace
  +420 608 278 287

  +420 702 789 136

Všeobecná sportovní příprava dětí a mládeže

Všeobecná sportovní příprava dětí a mládeže

Všeobecná sportovní příprava dětí a mládeže

Rozvoj pohybových schopností a motorických dovedností.

Program slouží jako pohybový základ pro ostatní sporty a vede mladé sportovce ke komplexnímu rozvoji pohybových schopností a motorických dovedností. Cílem tohoto programu je vytvořit u dětí vztah ke sportu jako celoživotní aktivitě a vytvořit pevné základy pro trénink specifických sportů následné věkové kategorie. Všeobecnou sportovní přípravu lze realizovat jako samostatný  program pro začínající sportovce nebo jako součást kompenzačního tréninku kolektivních klubových sportů dětí a mládeže. 
Lekce trvá 40-90 minut dle věkové kategorie.

Cvičení je vhodné pro kategorie dětí a mládeže 3-5let, 6-10let , 11-15 let.